Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Család- és Gyermekjóléti Központ

Támogató Szolgálat

Énó

Gondozási Központ

Bölcsőde

Idősek átmeneti és tartós ellátása

Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység