Házi segítségnyújtás

„ A kezet csak megfogni szabad!
Elengedni vétek, eldobni átok!
Egymásba simuló kezek tartják
össze az eget, s a világot!”
/Albert Camus/

A szolgáltatás célja, célcsoportja:

A házi segítségnyújtás az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását a felmerülő szükségleteinek megfelelően, lakásán, lakókörnyezetében biztosítja.

A szolgáltatás hozzájárul ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen.

Személyi gondozás keretében gondozás és háztartási segítségnyújtás, szociális segítés keretében háztartási segítségnyújtás szolgáltatási elemet biztosít.

Az ellátás célcsoportja Nagykőrös város belterületén lakcímmel rendelkező, szociálisan rászorultnak minősülő személyek, akik időskorú nyugdíjasok, érzékszervi fogyatékos-, mozgáskorlátozott-, súlyosan beteg, vagy sérült személyek, és átmenetileg vagy rendszeresen segítséget igényelnek

A szolgáltatás igénylése

A házi segítségnyújtás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, ill. törvényes képviselője kérelmére történik. Az intézmény vezetője az ellátás megkezdése előtt gondozási szükséglet vizsgálatot végez, majd megállapodást köt az ellátottal.

Biztosított szolgáltatások, a házigondozó főbb tevékenységei:

 • az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása,
 • a gondozási és ápolási feladatok elvégzése,
 • a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés,
 • a háztartási tevékenységben való közreműködés,
 • a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában történő segítségnyújtás.

Törvényi háttér:

  • 1993. évi III. számú törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
  • 1/2000.SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
  • 9/1999.(XI. 24.) SzCsM rendelet

Elérhetőségek

Gondozási központ vezető:

Palástiné Söröli Mónika

Cím:

2750 Nagykőrös,
Arany János u. 35.

E-MAIL Cím:

gondozasikozpont@nhszk.hu

Telefon:

53/ 350-082
20/587-8074

Nyitva tartás:

hétköznap: 7-15-ig