A szolgáltatás célja, feladata:

Azoknak a szociálisan rászorultaknak a napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani különösen: koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük vagy hajléktalanságuk miatt.

Az étkezés formái:

  • helyben
  • önálló elvitellel
  • kiszállítással

  

Az étel adagolása hőtartó, higiénikus badellákból történik saját ételhordóba, ill. helyben étkezés esetén kulturált körülmények között, megfelelő személyi és tárgyi feltételek mellett étkezhetnek az ellátottak.

Az étkeztetés, ill. a kiszállítás, az illetékes Kormányhivatal Népegészségügyi Osztálya által ellenőrzött intézményi gépkocsival történik.

Az étkezés hétköznap, hétvégén és ünnepnap is igényelhető.

Szükség esetén biztosított a cukor-, és epekímélő, valamint a tejmentes étel.

Az ellátottak köre:

Nagykőrös Város területén lakcímmel rendelkező, szociálisan rászorultnak minősülő személyek, akik időskorú nyugdíjasok, érzékszervi fogyatékos-, mozgáskorlátozott-, súlyosan beteg, vagy sérült személyek, és átmenetileg vagy rendszeresen segítséget igényelnek.

Szolgáltatás igénylése:

A szociális étkeztetés igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, ill. törvényes képviselője kérelmére történik. Az intézmény vezetője az ellátás megkezdése előtt vizsgálja a szociális rászorultságot, majd megállapodást köt az ellátottal.

A szolgáltatás igénybevételét a 9/1999.(XI. 24.) SzCsM rendelet szabályozza.

„Állandóan nagyszerű lehetőségekkel szembesülünk,
amelyek megoldhatatlan problémáknak vannak álcázva.”

/John Gardner/

Elérhetőségek

Gondozási központ vezető:

Palástiné Söröli Mónika

Cím:

2750 Nagykőrös,
Arany János u. 35.

Telefon:

53/ 350-082
20/587-8074

Nyitva tartás:

hétköznap: 7-15-ig