Idősek nappali ellátása

„Nincs nagyobb boldogság, mint ha
szeretnek bennünket embertársaink,
és úgy találjuk: jelenlétünk hozzájárul ahhoz, hogy jól érezzék magukat.”

/Charlotte Brontë/

 • A szolgáltatás célja, célcsoportja:

A nappali ellátás elsősorban a saját otthonukban élő, tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes nagykőrösi személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére.

Célcsoportja a Nagykőrös Város területén lakcímmel rendelkező rászoruló személyek, akik elsősorban időskorú nyugdíjasok, mozgáskorlátozottak, valamint beteg, vagy fogyatékkal élő személyek.

 • A szolgáltatás igénylése

Az Idősek Nappali Ellátása (Idősek Klubja) igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, ill. törvényes képviselője kérelmére történik. Az intézmény vezetője az ellátás megkezdése előtt megállapodást köt az ellátottal.

Biztosított szolgáltatások 

 • Tanácsadás
 • Készség fejlesztés
 • Háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás
 • Étkeztetés
 • Esetkezelés
 • Felügyelet
 • Gondozás
 • Közösségi fejlesztés

Az ellátottaknak lehetőségük nyílik a közösségben arra, hogy rég nem látott ismerőseikkel felvegyék a kapcsolatot, valamint az ismeretségi körüket bővítsék, amely az idősödő kor miatt fokozatosan beszűkül.

Készségfejlesztő és szinten tartó foglalkozások a friss szellemi állapot megőrzése érdekében működnek. Felügyelet biztosított az arra rászoruló személyek számára.  Az aktív nyugdíjasok részére pedig színes programokat ajánl egész évben az Idősek Nappali Ellátása.

Törvényi háttér:

  • 1993. évi III. számú törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
  • 1/2000.SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
  • 9/1999.(XI. 24.) SzCsM rendelet

Elérhetőségek

Gondozási központ vezető:

Palástiné Söröli Mónika

Cím:

2750 Nagykőrös,
Arany János u. 35.

E-mail Cím:

gondozasikozpont@nhszk.hu

Telefon:

53/ 350-082
20/587-8074

Nyitva tartás:

hétköznap: 7-15-ig