Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

"Szólj, gondolkodj, tégy jót,
S minden szó, gondolat és tett
Tiszta tükörként fog
visszamosolyogni Rád."

/Vörösmarty M./

 • A szolgáltatás célja, célcsoportja:

 • A szolgáltatás segítségével az idős lakosok számára fenntarthatóak a biztonságos életvitel feltételei, krízishelyzetben lehetővé válik a gyors segítségnyújtás az ellátást igénybe vevő személynél.

 • A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.
 • Az ellátás célcsoportja Nagykőrös Város területén lakcímmel rendelkező szociálisan rászoruló személyek, elsősorban egyedül élő 65 év feletti, vagy a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását.

 • A szolgáltatás igénylése

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, ill. törvényes képviselője kérelmére történik. Az intézmény vezetője az ellátás megkezdése előtt vizsgálja a szociális rászorultságot, majd megállapodást köt az ellátottal.

 • Biztosított szolgáltatások

 • 24 órás felügyelet biztosítása,
 • gyors, hatékony segítségnyújtás,
 • krízishelyzet elhárítása,
 • súlyosabb helyzetek megelőzés,
 • költségesebb ellátások kiváltása,
 • biztonságérzet erősítése,
 • önálló életvitel fenntartása.
 •  

A segélykérés folyamata során az ügyeletes gondozó a helyszínre érkezik, felméri a helyzetet és segítséget nyújt a felmerülő probléma megoldásában, valamint szükség esetén ügyeletes orvost ill. mentőt értesít. Az eset biztonságos megoldásáig a helyszínen marad.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás felügyelet szolgáltatási elemet biztosít, amellyel meghosszabbítja a gondozottak saját otthonukban való tartózkodásának idejét.

 • Törvényi háttér:
  • 1993. évi III. számú törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
  • 1/2000.SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
  • 9/1999.(XI. 24.) SzCsM rendelet

Elérhetőségek

Gondozási központ vezető:

Palástiné Söröli Mónika

Cím:

2750 Nagykőrös,
Arany János u. 35.

e-mail Cím:

gondozasikozpont@nhszk.hu

Telefon:

53/ 350-082
20/587-8074

Nyitva tartás:

hétköznap: 7-15-ig