Bölcsőde

“ Édes átok:

Utolsó napig és hajszálig

Gyermek-szemmel

nézni a világot.”

-Ady Endre-

 • A szolgáltatás célja, célcsoportja:

Bölcsődei ellátás keretében - ha a törvény kivételt nem tesz - a három éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését kell biztosítani. A bölcsődébe felvehető az 20 hetes és 3 éves kor közötti kisgyermek, akinek szülei valamilyen ok (elsősorban a munkahely, illetve nappali tagozatos oktatásban való részvétel) miatt nem tudják biztosítani a napközbeni gondozását.

 • A szolgáltatás igénylése

A jelentkezést a felvételi kérelem benyújtásával kell kezdeményezni, melyhez a megfelelő nyomtatványt a bölcsődében lehet kérni A beiratkozás egész évben folyamatos, az üres helyek betöltésére az év bármely szakában lehetőség adódhat.

 • A felvételben előnyt élvez:
 • aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, illetve szülője, gondozója szociális helyzete miatt az ellátásról nem tud gondoskodni
 • három vagy több gyermeket nevelő családban élő gyermekek
 • védelembe vett gyermekek
 • A gyermek szülője, törvénye képviselője a felvételi kérelem benyújtását követő 30 napon belül igazolja, hogy munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb viszonyban áll 
 • Biztosított szolgáltatások

A gyermekek gondozását- nevelését csoportonként 2-2 kisgyermeknevelő végzi, aki nem pótolja az anyát. Szereti a gyermeket, de nem az anya helyett, hanem az anya mellett. Segíti a gyermeket a világ megismerésében úgy, hogy aktivitásra való igényét tiszteletben tartja, nem veszi el tőle a felfedezés örömét. Segíti a konfliktushelyzetek megoldásában, az önellátásban, és ha szükséges, vigasztal. Beszélget és játszik, ötleteket és magyarázatot ad, kérdéseket tesz fel és kérdésekre válaszol, sok-sok dalt énekel, mondókát mond. A csoportban olyan szabályokat igyekszik kialakítani, amelyek érthetők, elfogadhatók, betarthatók.

Bölcsődénkben nagy hangsúlyt fektetünk a szülővel történő, fokozatos beszoktatásra, mely általában 2 hetes időszakot vesz igénybe. A nevelők alkalmazkodva a gyermek igényeihez, segítik az elválásban a szülőket és a gyermekeket egyaránt. A bölcsődében a gyermek élettani szükségleteinek és az egészséges táplálkozás követelményének megfelelő étkeztetést  biztosítunk.

 • Törvényi háttér:
 • Az 1997.évi XXXI. Gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvény
 • 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

Elérhetőségek

Szakmai vezető:    

Mártonné Székács Tímea

+36 20/587-61-41

E-MAIL cím:

bolcsode@nhszk.hu

Szakmai vezető helyettes:

Zentner Zoltánné

Élelmezésvezető:

Exner Zsuzsanna

Cím:

Székhely:
2750 Nagykőrös, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.

Telephely:
2750 Nagykőrös, Kárász u. 3.

Telefon:
+ 36 53/351-162