Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona

„Ne feledje, hogy a sérült embernek éppen olyan szükségletei vannak, mint Önnek: szeretetre és szeretni vágyik, szeretne tanulni, megosztani az életét, fejlődni, tapasztalni, ugyanabban a világban, mint Ön. A sérülteknek nincs külön világuk. Egyetlen világ létezik.” (Leo Buscaglia)

  • A szolgáltatás célja, célcsoportja:

Az otthonukban élő értelmi fogyatékos személyek részére lehetőséget adni a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére.  Az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona az érintett szülők kezdeményezésére 1997-ben kezdte meg működését. Jelenlegi szervezeti formájában 2004 januárja óta üzemel Az ellátás igénybe vevői a Nagykőrösön otthonukban élő, értelmi fogyatékos személyek lehetnek, akik napközbeni szabadidős-, és munkafoglalkoztatása, személyre szabott fejlesztése történik a napközi otthonban.

  • A szolgáltatás igénylése

Kérelem benyújtásával történik. A kérelemhez csatolni kell a nagykőrösi lakó-, illetve tartózkodási helyet, valamint a fogyatékosságot igazoló dokumentumokat (tanulási képességet vizsgáló bizottság szakvéleménye, OORI, OORSZI, NRSZH és jogutódjaik szakvéleménye, vagy szakorvosi igazolás)

  • Biztosított szolgáltatások:

Az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt, a helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervez. Biztosítja a pihenést, személyes tisztálkodás lehetőségét, tanácsadást, készségfejlesztést.

A fejlesztő foglalkoztatás és a terápiás foglalkozások beosztása meghatározott napirend szerint történik, lehetőség van étkezés igénybe vételére, illetve kulturális-, sport és szabadidős programokon való részvételre.

Nagy figyelmet fordítunk a fogyatékos emberek családjára, a család, mint védelmező egység támogatására, a családtagok lehetőség szerinti fizikai és pszichés tehermentesítésére. Figyelemmel kísérjük a fogyatékos személyek szempontjából fontos rehabilitációs és fejlődési lehetőségeket és a nemzetközi változásokat.

Fontos feladatunk a lehető legönállóbb önrendelkező életre való felkészítés és a társadalmi szemléletformálás. A magas minőségű szolgáltatás biztosítása érdekében folyamatos, jó kapcsolatot ápolunk a Magyar Speciális Olimpia Szövetséggel, melynek szervezésében több sportágban versenyezhetnek ellátottjaink (atlétika, asztalitenisz, bowling, tollaslabda, mozgásélmény), illetve már hagyományosan rendezzük meg Nagykőrösön a Mikulás kupát a tollaslabdázók számára. Rendszeresen részt veszünk az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Szövetsége, valamint a Kézenfogva Alapítvány rendezvényein, konferenciáin, valamint az érintettek számára szervezett tréningeknek is helyet biztosítunk. 

  • Törvényi háttér:
    • 1993. évi III. számú törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
  • 1/2000.SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

Elérhetőségek

Szakmai vezető:

Bot Szilvia

Cím:

2750 Nagykőrös,
Szolnoki út 65.

e-mail Cím:

eno@nhszk.hu

Telefon:

53/ 347-763
20/ 587-7948

Nyitva tartás:

Munkanapokon
7:30 -15:30