Család-és Gyermekjóléti Központ

  • A szolgáltatás célja, célcsoportja:

  A szolgáltatás célja:

  • tájékoztatás, információszolgáltatás, ügyintézés segítése,
  • örökbefogadási eljárás segítése,
  • tanácsadás szociális, életvezetési, és mentálhigiénés ügyekben esetmenedzserek, szociális diagnózist felvevő esetmenedzser, óvodai-iskolai szociális segítő, szociális asszisztens, által,
  • jogi, pszichológiai megsegítés,
  • ügyintézés segítése

  Az ellátandó célcsoport:

  • rászoruló személyek, családok, életkortól függetlenül, különös tekintettel a válsághelyzetben lévő várandós anyákra, a gyermekekre, gyermekes családokra
  • gyermek esetében a szociális szakemberek a szolgáltatás biztosításán, megvalósításán keresztül segítik a gyermeket nevelő családokat és mindazokat a személyeket, akik a gyermekek érdekében fejtenek ki valamilyen tevékenységet
  • nyitott, Nagykőrös város mellett, a Nagykőrös járáshoz tartozó települések lakosai, Nyársapát, illetve Kocsér közigazgatási területén élők önkéntesen vehetik igénybe.


  A szolgáltatás igénybevételének módja:

  • speciális szolgáltatások tekintetében önkéntesen,
  • észlelő-jelzőrendszeren keresztül,
  • együttműködésre kötelezetten,
  • lakossági bejelentés alapján észlelt probléma esetén, amennyiben az valós tartalommal bír

  A Család- és Gyermekjólétéi Központ nem hatósági jellegű intézmény, tevékenysége az ügyfelek számára térítésmentes. Megszűnik a segítő/támogató tevékenység, ha a célok megvalósulnak, a probléma megoldódik, illetve speciális szolgáltatásokkal elérhető a felmerült probléma megoldása.

   

  A Család- és Gyermekjóléti Központ által biztosított szolgáltatások, és speciális szolgáltatások:

  A gyermekjóléti központ általános feladatain túl a gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt, amelynek keretében biztosít:

  • utcai és lakótelepi szociális munkát,
  • kapcsolattartási ügyeletet, ennek keretében közvetítői eljárást,
  • kórházi szociális munkát,
  • óvodai és iskolai szociális munkát,
  • gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálatot,
  • jogi tájékoztatásnyújtását és pszichológiai tanácsadást,
  • családkonzultációt, családterápiát, családi döntéshozó konferenciát,
  • továbbá szociális diagnózis felvételéről gondoskodik.

  A Család-és Gyermekjóléti Központ a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységet lát el, amelynek keretében:

  • javaslatot tesz hatósági intézkedésre (védelembe vétel, megelőző pártfogás, ideiglenes hatályú elhelyezés, nevelésbe vétel),
  • feladatellátást biztosít gyámhatósági intézkedés alapján (védelembe vétel, megelőző pártfogás, ideiglenes hatály elhelyezés, nevelésbe vétel)
  • családgondozást végez a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében
  • utógondozást végez egy évig a nevelésbe vétel megszüntetését követően

   

  Panaszkezelés:

  Panasz esetén az ügyfél az intézményvezetőhöz fordulhat a fentebb leírt elérhetőségeken. Amennyiben az intézményben nem kap jogorvoslatot, abban az esetben az ellátott jogi képviselőhöz, a gyermekjogi képviselőhöz, illetve a fenntartóhoz lehet fordulni.

  A terület ellátott jogi képviselője és elérhetőségei:

  Ladányi Mónika

  Telefonszáma: 06-20-489-9605

  E-mailcíme: monika.ladanyi@ijb.emmi.gov.hu

  Gyermekjogi képviselő elérhetőségei:

  Németh Katalin

  Telefonszáma: +36204899555

  E-mailcíme: andrea.katalin.nemeth@ijb.emmi.gov.hu

  • Törvényi háttér:
  • 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
  • 15/1998 (IV. 30) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
  • 1993. évi III. számú törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
  • 1/2000.SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

  Elérhetőségek

  Szakmai vezető:

  Vámos Zoltánné

  Telefonszám:

  +36205877206

  Cím:

  2750, Nagykőrös Bajcsy-Zsilinszky u. 4. szám

  EmaiL:

  csgykozpont@nhszk.hu

  Telefon:

  Tel: 53/552-275
  Fax: 53/350-457
  Készenléti telefonszám:
  06-20/274-51-10

  Nyitva tartás:

  hétfő         8.00 – 18.00
  kedd          8.00 – 16.00
  szerda      8.00 – 16.00
  csütörtök 8.00 – 16.00
  péntek      8.00 – 14.00

  Ügyfélszolgálati idő:

  hétfő         8.00 – 10.00, 14.00 – 18.00
  kedd          8.00 – 16.00
  szerda      12.00 – 16.00
  csütörtök 8.00 – 12.00
  péntek      8.00 – 12.00