Szociális étkeztetés

Állandóan nagyszerű lehetőségekkel szembesülünk,
amelyek megoldhatatlan problémáknak vannak álcázva.”

/John Gardner/

 • A szolgáltatás célja, célcsoportja:
  •  Igényelhetik a Nagykőrös Város területén lakcímmel rendelkező szociálisan rászorultak,  időskorú nyugdíjasok, érzékszervi fogyatékos, mozgáskorlátozott, súlyosan beteg, vagy sérült személyek
  • Azoknak a szociálisan rászorultaknak nyújt napi egyszeri meleg étkezést, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani különösen: koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük vagy hajléktalanságuk miatt.
 • A szolgáltatás igénylése

A szociális étkeztetés igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, ill. törvényes képviselője kérelmére történik. Az intézmény vezetője az ellátás megkezdése előtt vizsgálja a szociális rászorultságot, majd megállapodást köt az ellátottal.

Biztosított szolgáltatások:

 • étkeztetés helyben
 • étkeztetés önálló elvitellel
 • étkeztetés lakásra szállítással. Az étkeztetés, ill. a kiszállítás, az illetékes Kormányhivatal Népegészségügyi Osztálya által ellenőrzött intézményi gépkocsival történik.
 • Az étkezés hétköznap, hétvégén és ünnepnap is igényelhető. Szükség esetén biztosított a cukor-, és epekímélő, valamint a tejmentes étel.
 • Az étel adagolása hőtartó, higiénikus edényekből történik saját ételhordóba, ill. helyben étkezés esetén kulturált körülmények között, megfelelő személyi és tárgyi feltételek mellett étkezhetnek az ellátottak.

Törvényi háttér:

  • 1993. évi III. számú törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
  • 1/2000.SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
  • 9/1999.(XI. 24.) SzCsM rendelet

Elérhetőségek

Gondozási központ vezető:

Palástiné Söröli Mónika

Cím:

2750 Nagykőrös,
Arany János u. 35.

e-mail Cím:

gondozasikozpont@nhszk.hu

Telefon:

53/ 350-082
20/587-8074

Nyitva tartás:

hétköznap: 7-15-ig