A Nemzeti Népegészségügyi Központ 42935-2/EÜIG számú, a szociális intézmények korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló határozata alapján az Arany János utca 35. szám alatti Idősek Otthona és Időskorúak Gondozóháza vonatkozásában visszavonásig a mai nappal (2020.09.08.) látogatási és kijárási tilalmat rendelek el. A jogszabályban említett különös méltánylást igénylő esetekben írásos kérelemre az intézményvezető dönt az engedélyről.

A hozzátartozók az ellátottakat az Elérhetőségek oszlopban található postai és email címen, vezetékes és mobiltelefonon érhetik el.

Bugya László intézményvezető

 

A szolgáltatás célja, feladata:

Az időskorúak gondozóháza átmeneti elhelyezést biztosító intézmény.

Az időskorúak gondozóházába azok az időskorúak, valamint 18. életévüket betöltött beteg személyek vehetők fel, akik önmagukról betegségük miatt vagy más okból otthonukban időlegesen nem képesek gondoskodni.
Nagykőrösön bejelentett lakóhellyel, vagy érvényes tartózkodási hellyel illetve települési szintű bejelentéssel rendelkező egészségileg és/vagy szociálisan rászoruló személyek vehetik igénybe az átmeneti ellátást, akik számára az alapellátások keretein belül biztosított szolgáltatások már nem elegendőek.
Az időskorúak gondozóháza csak ideiglenes jelleggel, legfeljebb 1 évi időtartamra biztosítanak teljes körű ellátást az arra rászorulóknak.  Az átmeneti elhelyezés azonban, különös méltánylást érdemlő esetben az intézményvezető és az intézményi orvos javaslata figyelembevételével, egy alkalommal, egy évvel meghosszabbítható.

A szolgáltatás főbb tevékenységei:

Az idősek gondozóházában a teljes körű ellátás keretében biztosított:

  1. napi háromszori étkezés, valamint diétás étkezés;
  2. szükség szerint ruházat, illetve textília;
  3. mentális gondozás;
  4. rendszeres programok, foglalkozások;
  5. hitélet gyakorlása;
  6. meghatározott egészségügyi ellátások; valamint
  7. lakhatás.

A szolgáltatás igénylése:

Az időskorúak gondozóháza igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, ill. törvényes képviselője kérelmére történik. Az intézmény vezetője az ellátás megkezdése előtt vizsgálja a szociális rászorultságot, majd megállapodást köt az ellátottal.

Elérhetőségek

Vezető gondozó:

Pálfiné Halász Anett

Cím:

2750, Nagykőrös
Arany János utca 35.

e-mail Cím:

idosekotthona@nhszk.hu

Telefon:

06-53/350-027
06-20/587-7631

Nyitva tartás:

hétköznapokon 7-15